DESIGN GRAFIC
DTP & PREPRESS

SERVICII DE DESIGN GRAFIC

LOGO • GRAFICA PUBLICITARA • DESIGN DE AMBALAJ • WEB • SOCIAL MEDIA

Un design grafic remarcabil este o parte integrantă a oricărei afaceri de succes. Informația este organizată și mesajul este transmis într-o formă estetică și de impact pentru publicul țintă.

Un site web bine construit reprezintă cartea de vizită pentru orice business. Asigură prezența online, crește credibilitatea, atrage mai multi clienți și ajută la creșterea vânzărilor.

Dacă aveți nevoie de un logo care să vă reprezinte afacerea, o carte de vizită, un flyer, o broșură, un banner, un site web sau alt tip de design grafic pentru a vă dezvolta afacerea atât offline cât și online, nu ezitați să întrebați!

An outstanding graphic design is an integral part of any successful business. It organizes information and conveys the message in an aesthetic and impactful form for the target audience.

A well-built website is the calling card of any business. It provides online presence, builds trust, attracts more customers and helps increase sales.

If you need a logo to showcase your business, a business card, leaflet, brochure, banner, website or other type of graphic design to develop your business both offline and online, don’t hesitate to ask!

Years of
Graphic Design
3 +
Years of
Offset Printing
5 +
Completed
Projects
90 +
Returning
Customers
15 +

Visual Identity

Identitatea vizuală este reprezentarea vizuală a unui brand și este un mix de elemente grafice care diferențiază un brand de celelalte. Elementele principale ale identității vizuale sunt: logoul, fonturile, paleta de culori, imaginile, layoutul și alte elemente de design. Identitatea vizuală este furnizată într-un manual de identitate vizuală care stabileste un set de reguli privind modul în care ar trebui să fie reprezentat vizual brandul.


Visual identity is the visual representation of a brand and represents a mix of graphic elements that differentiate a brand from the others. The main elements of visual identity are: brand's logo, typography, colors palette, images, layouts and other design elements. Visual identity is delivered in a brand guideline which is a set of rules on how the brand should be visually represented.


Logo Design • Bussiness Card Design • Presentation Folder Design • Brand Guideline Design • Letterhead Design • Envelope Design

Print Design (Offline Design)

Designul grafic este procesul de preluare a elementelor și de modelare a acestora într-o estetică vizuală. Designul tipărit este o parte a designului grafic care se concentrează pe crearea de machete care să fie utilizate pentru imprimarea pe diferite materiale. Acestea includ publicații fizice, cum ar fi pliante, afise, broșuri, cataloage, coperți, meniuri etc. 


Graphic design is the process of taking elements and shaping them into a visual aesthetic. Print design is a part of graphic design that focuses on creating designs to be used for printing on different materials. These include physical publications like flyers, leaflets, posters, brochures, catalogs, covers, menus etc. 


Flyer & Leaflet Design • Poster Design • Brochure & Magazine Design • Menu & Cover Design • Rollup & Banner Design

Packaging Design

Designul de ambalaj reprezintă legătura dintre formă, structură, materiale, culoare, imagini, fonturi și alte elemente de design pentru a face un produs potrivit pentru marketing. În industria tipografică, termenul dieline se referă la un șablon (stanță) necesar pentru a asigura aspectul corect al unui ambalaj fizic.


Packaging Design is the connection between form, structure, materials, colour, images, typography and other design elements to make a product suitable for marketing. In the printing industry, the term Dieline refers to a template required to ensure the correct layout of a final physical package.


Product Packaging Design • Label Design • Dieline Design • Sticker Design • Bag Design

Digital Design (Online Design)

Designul digital se referă la designul care este creat pentru scopuri și dispozitive digitale. Designul trebuie sa fie atractiv, responsiv, usor de utilizat si optimizat pentru orice dispozitiv mobil. Principalele designuri digitale sunt: ​​design web, design landing page, design aplicație, design UI, design banner web, design social media, design video ads.


Digital design refers to design which is created for digital purposes and devices. The design must be attractive, responsive, easy to use and optimized for any mobile device. The main digital design are: web design, landing page design, app design, UI design, web banner design, social media design, video ads design.


Website Design • Landing Page Design • E-Commerce Design • Social Media Design • Banner Ads • Image & Video Editing • Vector Tracing